Phương thức hợp tác

I. Điều kiện tham gia

– Doanh nghiệp phải là công ty có Đăng kí kinh doanh, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở hoặc văn phòng làm việc trong lãnh thổ Việt Nam.

– Doanh nghiệp có đang kinh doanh hoặc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cho phép xuất khẩu và có mong muốn phát triển thị trường, thương hiệu của mình ra quốc tế.

– Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu sẽ có cơ hội trực tiếp đứng tên xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp không có chức năng, sẽ có thể hợp tác theo phương thức Ủy thác xuất nhập khẩu.

II. Các gói dịch vụ của Kiến Tập

Mở rộng thị trường
a. Nội dung dịch vụ

Cung cấp thông tin 2 – 4 đơn hỏi hàng/tháng
Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp quy trình giao dịch và thủ tục xuất khẩu hàng hóa
b. Quy trình dịch vụ

Nghiên cứu quy cách sản phẩm của doanh nghiệp và xây dựng quy trình chào hàng phù hợp
Post thông tin sản phẩm lên các kênh chào hàng quốc tế của Kiến Tập bao gồm: Alibaba, Facebook, Linkedin, G+, Youtube… – trung bình 3 bài/ngày/kênh
Xây dựng chiến dịch email marketing chào hàng – trung bình 200 email/ngày
Đội ngũ nhân viên sử dụng kỹ năng sales quốc tế chuyên nghiệp xác nhận độ tin cậy của các đơn hỏi hàng
Sau khi đã xác nhận thông tin là thật, gửi đơn hỏi hàng đến cho doanh nghiệp.
2. Đại diện bán hàng

a. Nội dung dịch vụ

Cung cấp thông tin 2 – 4 đơn hỏi hàng/tháng
Cam kết bán được hàng: tối thiểu 2 khách với gói 6 tháng và 4 khách với gói 12 tháng
Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp quy trình giao dịch và thủ tục xuất khẩu hàng hóa
b. Quy trình dịch vụ

Tương tự các bước thực hiện như gói Mở Rộng Thị trường
Sau khi các đơn hỏi hàng được xác nhận, đội ngũ sales của Kiến Tập tiến hành giao dịch trực tiếp với khách hàng và báo giá sản phẩm
Follow và chốt đơn hàng của khách hàng tối đa trong 6 tháng
Đánh giá thông tin toàn thị trường đối với sản phẩm của doanh nghiệp, đưa ra các gợi ý và tư vấn về giá xuất khẩu
3. Marketing quốc tế

a. Nội dung dịch vụ

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trên trường quốc tế: hồ sơ công ty, profile và video giới thiệu
Tư vấn chiến lược xây dựng các kênh chào hàng quốc tế: Website, Alibaba, các trang B2B, Youtube, Facebook và Linkedin
Đội ngũ duy trì và phát triển các kênh chào hàng
b. Quy trình dịch vụ

Tùy thuộc vào thực tế doanh nghiệp đang triển khai và kết quả đề ra để xây dựng và tư vấn quy trình marketing quốc tế phù hợp