Gặp gỡ khách hàng có nhu cầu thu mua Gỗ Dán và Cán Chổi đến từ Ấn Độ